مهندسی فروش و CRM

‏CRM چیست؟
‏CRM را ميتوان مدیریت ارتباط با مشتری خواند و هدف آن ارتباط گرفتن با مشتريان و نحوه پاسخ به درخواست ها و نياز هاي مشتري با مديريت بهترين شكل مي باشد . كه در اين امر باعث موفقيت روز افزون كسب و كارتان خواهد شد. در اصل CRM نحوه تعامل خوب با مشتريان مي باشد، در اصل سي آر ام موفق، كسب و كار را از ديد مشتريان مي بيند و در برنامه ريزي خود از نگاه و ديدگاه مشتريان هم كمك مي گيرد.
اين ديد به شما كمك خواهد كرد تا فرصت ها و تهديد هاي كسب و كار را ببينيد و فرآيندهاي موثر را براي سازمان شما در نظر بگيرد.
بيشتر كاربران به CRM به ديدگاه يك نرم افزار نگاه مي كنند اما امروزه اين مبحث بيشتر به شكل يك ابزار خلاصه مي شود كه به سازمان اين اجازه را مي دهد كه بيشتر روي روابط مرتبط با خريدار، همكاران، تامين كنندگان تمركز كنندو در نهايت اين نرم افزار ها ابزاري است براي تسهيل در اجراي استراتژي هاي سازمان.